Klimatyzacja precyzyjna – czym jest

Klimatyzacja precyzyjna – czym jest

Słowo precyzyjna, nie jest tutaj nad wyraz użyte, ponieważ precyzyjnie dostarczone powietrze o określonej temperaturze jest konieczne do stworzenia odpowiedniego mikroklimatu. Takie środowisko jest wymagane między innymi w pomieszczeniach, w których znajdują się czułe na zmiany temperatur urządzenia elektryczne.

Precyzja na pierwszym miejscu

Klimatyzacja precyzyjna umożliwia na utrzymanie przyjętych warunków klimatycznych z dużą dokładnością. Precyzja ta jest szczególnie ważna dla urządzeń elektrycznych wrażliwych na duże wahania temperatur, mogących się przegrzać i wywołać awarię.

Dzięki zastosowaniu klimatyzacji precyzyjnej możliwe jest nadanie systemowi dokładnej temperatury i wilgotności potrzebnej do pracy urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych tworzących ogromne ilości ciepła. Aby móc wyeliminować ryzyko przegrzania, zaleca się utrzymanie temperatury powietrza w takich pomieszczeniach w granicach 18-22 stopni.

Zastosowanie klimatyzacji precyzyjnej

Klimatyzacja precyzyjna zazwyczaj jest stosowana w pomieszczeniach IT – głównie serwerowniach, data center czy rozdzielniach energetycznych. System ten również spełni swoją funkcję w pomieszczeniach specjalnych użytkowanych m.in. w przetwórstwach mleczarskich, instytucjach bankowych czy halach wojskowych.

Dobór odpowiedniego systemu do potrzeb

System klimatyzacji precyzyjnej zazwyczaj składa się z osobnych modułów, pozwalających na dalszą rozbudowę systemu w przypadku takiej potrzeby. System klimatyzacji precyzyjnej instalowany w pomieszczeniach serwerowni musi być indywidualnie dostosowany do panującego we wnętrzu pomieszczenia makroklimatu oraz ciepła generowanego przez urządzenia.

Przed założeniem klimatyzacji tego typu ważne jest, aby uwzględnić zyski ciepła przy kalkulowaniu zapotrzebowania na moc urządzenia, z uwagi na występowanie obiektów mogących przepuszczać ciepło tj. okno. Z tego względu, dobór systemu powinien zostać wykonany przez odpowiednio wykwalifikowana osobę.