Czym są serwosilniki?

Czym są serwosilniki?

Współczesny przemysł coraz częściej opiera się na zaawansowanej automatyce. To właśnie dzięki niej, możliwe jest uniknięcie poważnych błędów, prowadzących do kosztownych przerw lub wypuszczenia na rynek wadliwej partii produktów. Z tego też powodu, polscy przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po nowoczesne układy, opierające swoje działanie na serwomotorach. Technologie tego typu, obsługiwane za pomocą protokołów ModBus, zapewniają zwiększoną efektywność pracy zakładu. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie konieczna jest sprawna powtarzalność procesów. Mowa tu chociażby o wierceniu i dokręcaniu śrub, produkcji z udziałem robotów czy też pakowaniu towarów. W niniejszym artykule przybliżymy temat nowoczesnych serwosilników.

Charakterystyka serwomotoru

Serwomotor jest najczęściej silnikiem bezszczotkowym, składającym się z wirnika zabudowanego magnesami trwałymi oraz wielozwojowego stojanu. To właśnie od uzwojeń tego drugiego elementu zależeć będzie praca wirnika. Jego obroty są bowiem zależne od częstotliwości, fazy, polaryzacji i wartości prądu, przesyłanego do uzwojeń. Silniki tego typu stanowią wydajną alternatywę dla silników krokowych, które, ze względu na otwartą pętlę sprzężenia, gorzej radzą sobie z zachowaniem stałej efektywności. Dotyczy to w szczególności pracy przy dużych prędkościach oraz nagłych przyspieszeniach obrotów silnika. Co więcej, zautomatyzowane urządzenia, stanowiące część układu serwonapędu, są przy tym niezwykle odporne na wszelkie awarie.

Serwosilnik w serwonapędzie

Układ serwonapędu opiera się na trzech głównych urządzeniach. Pierwszym z nich jest sterownik PLC, wysyłający sygnały do elementu pośredniczącego, czyli serwosterownika. Urządzenie to oblicza następnie wszystkie istotne parametry, jak chociażby fazę i częstotliwość, po czym wysyła je właśnie do serwosilnika. Ten z kolei przetwarza odebrane informacje w ruch, zapewniając tym samym efektywną, powtarzalną pracę. Układ ten pracuje przy minimalnym udziale czynnika ludzkiego, odznaczając się jednocześnie dużą odpornością każdego z elementów na szkodliwe czynniki zewnętrzne.