Zrównoważony rozwój jako doktryna kształtująca współczesną cywilizację

Zrównoważony rozwój jako doktryna kształtująca współczesną cywilizację

Chcesz rozwijać swoją firmę bez negatywnej ingerencji w środowisko przyrodnicze? Zatem chcesz wprowadzić w życie zasady zrównoważonego rozwoju. W tym artykule dowiesz się, czym jest zrównoważony rozwój oraz jakie przykładowe działania możesz wprowadzić do swojej firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój – czym jest?

Zrównoważony rozwój jest hasłem ekonomicznym, lecz obecnie jest pojęciem interdyscyplinarnym dotykającym wiele dziedzin nauki. Przede wszystkim pojęcie to odnosi się do konieczności rozwoju cywilizacji w taki sposób, aby potrzeby obecnej ludności zaspakajać, nie przekreślając tym samym możliwości zaspakajania przyszłych pokoleń.  Po raz pierwszy hasło to zostało użyte przez Hansa Carla von Carlowitza – leśniczego.

Co prawda pierwotne użycie odnosiło się do sposobu gospodarowania zasobami lasu. Przełomowym momentem rozpowszechnienia tej doktryny było przedstawienie raportu Światowej Komisji ds. Środowiska Rozwoju zatytułowanego „Nasza wspólna przyszłość (ang. Out Common Future). Raport ten przyczynił się do powstania ruchów ekologicznych nawołujących do świadomego rozwoju cywilizacji w kontekście konieczności ochrony zasobów przyrodniczych.

Obecnie zrównoważony rozwój to termin nawołujący do społecznego oraz gospodarczego rozwoju mając na uwadze jednak dobro środowiska naturalnego. W praktyce zrównoważony rozwój dotyczy zarówno jednostek, jak i całym zbiorowisk społecznych, ponieważ na kształt rozwoju cywilizacji ma wpływ każdy człowiek na kuli ziemskiej.

Sposoby wdrażania doktryny zrównoważonego rozwoju

Tak naprawdę na prowadzenie działań mające na celu realizacje polityki zrównoważonego rozwoju nigdy nie za późno. Najbardziej powszechnymi działaniami przedsiębiorców na rzecz zrównoważonego rozwoju to m.in. ograniczenie zużycia zasobów nieodnawialnych, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, termomodernizacja zakładu, redukcja substancji toksycznych czy udzielanie szkoleń pracownikom w zakresy ochrony środowiska.