Strategia PLM – kiedy warto ją wdrożyć

Strategia PLM – kiedy warto ją wdrożyć

PLM to strategia zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym zakładająca konkretne korzyści oraz przewagę konkurencyjną. Kiedy warto zastosować PLM? Jakie mogą płynąć korzyści z implementacji strategii PLM? Tego wszystkiego dowiesz się w poniższym artykule.

Przedsiębiorstwa produkcyjne, aby utrzymać przewagę konkurencyjną oraz odpowiednią rentowność wytwarzają bardzo szybko produkty spełniające potrzeby docelowych klientów. Od wielu lat sprawdzone metody redukowania kosztów pozwalające na zbudowanie przewagi konkurencyjnej nie mają już zastosowania. Taka sytuacja wymusiła na firmach szukania nowych metod – jedną z nich jest PLM.

Czym jest PLM?

PLM (ang. Product Lifecycle Management) to model zarządzania pełnym cyklem życia produktów danego przedsiębiorstwa zaczynający się od koncepcji produktu, a kończy się do wycofania go z rynku. Zarządzanie według założeń PLM wspierane jest przez systemy informatyczne pozwalające na integracje wiadomości, przepływ procesów biznesowych, tworzenie produktów oraz ich sprzedaż na konkretny rynek.

Motywy wdrażania strategii PLM

Obecnie polskie firmy wykorzystują strategie PLM, aby usprawnić zarządzenie materiałami oraz dokumentacją, wzmocnić współpracę między dostawcami i partnerami dystrybucyjnymi, zmniejszyć koszty produkcji, usprawnić linie produkcyjne oraz zintegrować projektantów tworzących nowe produkty czy zagwarantować zgodność procesów wytwarzana produktów do wymogów prawnych.

Jednak jak się okazuje powyższe motywy to tylko sztandarowe przykłady. Obecnie wiele firm implementuje strategię w celu śledzenia potrzeb rynku na podstawie nieustrukturyzowanych informacji pochodzących z portali informacyjnych, indywidualnych opinii klientów, analizy reklam czy weryfikacji podejmowanych kierunków działań klientów.

To pokazuje, że główną ideą strategii PLM jest pomoc w tworzeniu produktów, które całkowicie spełnią potrzebę klientów w odpowiednim momencie przy jednocześnie akceptowalnych kosztach.

Kiedy wdrożyć PLM

Zazwyczaj firmy decydują się na prowadzenie PLM w przypadku problemów z dostępem do danych korporacyjnych, niedostatecznych narzędzi metod produkcyjnych czy opóźnień projektowych.