Czym są koryta kablowe?

Czym są koryta kablowe?

Projektując instalację elektryczną, czy to podczas tworzenia zupełnie nowej, czy też modernizacji i ekspansji tej już istniejącej, nie powinniśmy zapominać o korytkach kablowych. Te niezwykle istotne osprzęty stanowią bowiem stałą podporę dla przygotowywanej instalacji. Właściwe dobranie koryt jest więc niemniej ważne, niż zakup nowoczesnych rozdzielnic. To właśnie one będą bowiem dbać zarówno o estetykę, jak i ochronę kabli, szczególnie w środowiskach, w których podzespoły są szczególnie podatne na uszkodzenia. W niniejszym artykule przybliżymy Państwu temat tego niezwykle istotnego osprzętu elektroinstalacyjnego.

Przeznaczenie koryt kablowych

Koryta kablowe mają za zadanie nie tylko chronić okablowanie i poprawiać estetykę instalacji, ale również ułatwić montaż większej ilości przewodów, a także usprawnić ewentualną rozbudowę. Lepsze uporządkowanie kabli to także prostsza ich wymiana. Należy przy tym pamiętać, że osprzęty te są dostępne w różnych wersjach. Podstawowym wariantem są tu korytka pełne, odznaczające się dużą szczelnością oraz odpornością mechaniczną. Na rynku znajdziemy również modele pełne perforowane, przeznaczone do grupowania węży ochronnych, a także perforowane, odznaczające się lekkością konstrukcji, prostszą instalacją dodatkowych elementów oraz lepszą wentylacją kabli. W przypadkach, gdy kable muszą być poprowadzone w pobliżu maszyn produkcyjnych, zaleca się zastosowanie korytek kablowych siatkowych. Ostatnim typem koryt są modele cienko i grubo grzebieniowe. Te pierwsze stosuje się przede wszystkim w szafach sterowniczych i przy rozdzielnicach, zaś drugie – podczas montażu przewodów o większym przekroju.

Zakup korytek kablowych

Zanim zdecydujemy się na zakup konkretnych korytek kablowych, powinniśmy zwrócić uwagę na szereg istotnych czynników. Pierwszym z nich jest rodzaj wykorzystywanego okablowania. Kable energetyczne wytwarzają bowiem sporo ciepła, wymagającego odprowadzania. Z kolei przewody teleinformatyczne muszą być ułożone z zachowaniem pewnych odstępów od siebie. Koryta kablowe muszą być również dostosowane do wagi i ilości przewodów, odznaczając się odpowiednią wytrzymałością. Należy przyjrzeć się także otoczeniu, w którym ma zostać poprowadzona instalacja, a także rozważyć późniejszą rozbudowę. Odpowiednio dobrane koryta zapewnią instalacji bezproblemową pracę, ułatwiając przy tym ewentualne prace modernizacyjne.